У котрому рядку слова є антонімами?

А.Регресивний – прогресивний.

Б.Перевага – зневага.

В.Фіктивний – несправжній.

Г.Експорт – вивіз.

У котрому рядку правильно вжито пароніми?

А. Музикальний хлопець, музична родина.

Б. Громадянський транспорт, громадський порядок.

В.Ефектний бальзам, ефективний вигляд.

Г.Освітлена вулиця, освічена людина.

У котрому рядку правильно вжито пароніми?

А. Домашня адреса, вітальний адрес.

Б. Військовий парад, воєнний інститут.

В.Присадибна ділянка, земельна дільниця.

Г.Спостережливий пункт, спостережна дитина.

У котрому реченні неправильно вжито слово об’єм?

А. Об’єм повітря збільшується під час нагрівання.

Б. Тіло в об’ємі має 5 кубічних сантиметрів.

В.Підрахувати об’єм випуску промислової продукції.

Г.Для оптимізації транспортування У котрому рядку слова є антонімами? продукції треба визначити об’єм вагона.

У котрому рядку обидві пари слів є паронімами?

А. Прогрес – поступ, виборчий – виборний.

Б. Демонстративний – демонстраційний, громадський – громадянський.

В. Ділянка – дільниця, воєнний – військовозобов’язаний.

Г. Дослідний – дослідницький, освічений – навчений.

Яке мовне явище відображають виділені слова в словосполученнях?

Стояти коло аудиторії – мале коло;

дзвінка пісня – не чути дзвінка;

багато міст – міст через рік;

сів на віз – навіз багато товару.

А.Паронімія.

Б.Синонімія.

В.Антонімія.

Г.Омонімія.

Що означає слово світлина?

А.Галявина.

Б. Скульптура.

В. Фотографія.

Г. Великий зал.

У котрому рядку є лексичні помилки?

А.Уживаний, врешті-решт, шкідлива звичка, страйк.

Б. На У котрому рядку слова є антонімами? протязі дня, оголошення, ліки, каплі.

В.Надіслати поштою, пояснювальна записка.

Г.Дотримуватися дистанції, розпочати роботу.

У котрому рядку немає лексичних помилок?

А.Зустрічна полоса, зробити щеплення.

Б. Мраморний пам’ятник, лезо для гоління.

В.Дитяча площадка, довіреність на машину.

Г. Згідно з наказом, усі охочі.

У котрому рядку правильно подано значення іншомовних слів?

А.Інтелектуальний – розумовий, інституція – заклад.

Б.Конфуз – ніяковість, маневрувати – блукати.

В.Інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати.

Г.Реакція – відступ, мініатюрний – крихітний.

У котрому рядку неправильно утворено словосполучення з іншомовними словами?

А.Автентичні джерела.

Б.Перманентний рух.

В.Кінцева преамбула.

Г.Рентабельне підприємство.

20. Запозиченим є термін:

А.Бухгалтер У котрому рядку слова є антонімами?.

Б.Замовник.

В. Зовнішньоторговельний.

Г.Речення.

21. Власне українським є термін:

А. Відсоток.

Б.Бюджет.

В.Банкір.

Г. Процент.


documentatdvvyn.html
documentatdwdiv.html
documentatdwktd.html
documentatdwsdl.html
documentatdwznt.html
Документ У котрому рядку слова є антонімами?