КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ.

- Ринок цінних паперів: поняття, функції, види, складові частини (сегменти).

- Інфраструктура та інструменти фондового ринку.

- Органи державного регулювання ринку цінних паперів.

- Саморегулівні організації на ринку цінних паперів.

- Фондова біржа: поняття, сутність, функції. Класифікація фондових бірж.

- Порядок створення, ліцензування, реорганізації та ліквідації фондової біржі. 8 Види операцій на ринку цінних паперів України.

- Професійна діяльність на ринку цінних паперів: поняття, види, порядок ліцензування.

- Поняття учасників ринку цінних паперів. Класифікація учасників ринку цінних паперів.

- Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

- Відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів.

- Продавець на ринку цінних паперів: емітент і власник цінних паперів.

- Поняття про інвесторів на ринку цінних паперів КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ.. Класифікація інвесторів.

- Правовий статус колективних (інституціональних) інвесторів на ринку цінних паперів.

- Комерційні банки та їх роль на ринку цінних паперів. Кастодіальна діяльність банків.

- Посередники на ринку цінних паперів: фінансові посередники та професіонали фондового ринку: задачі, функції та умови роботи на ринку цінних паперів.

- Задачі і функції Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

- Правовий статус організаторів торгівлі цінними паперами.

- Торгово-інформаційні системи. Інтернет-трейдінг.

- Основні види операцій, закріплені за держателем реєстру. Трансферт-агенти та їх взаємозв'язок з держателем реєстру.

- Правовий статус розрахунково-клірингових компаній на ринку цінних паперів.

- Поняття про депозитарну та околодепозитарну діяльність. Задачі, функції та види операцій депозитаріїв КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ..

- Емісія цінних паперів: поняття, мета, основні етапи. Класифікація емісії.

- Недобросовісна емісія.

- Зловживання у процесі емісії цінних паперів.

- Зміна порядку емісії цінних паперів

- Особливості випуску (видачі) неемісійних цінних паперів.

- Характеристика учасників емісійного процесу: емітента, депозитарія, андерайтера, клірингової організації, реєстраторів.

- Поняття про обіг цінних паперів. Форми обігу.

- Особливості первинного та вторинного обігу цінних паперів.

- Облікова система та її роль в обігу цінних паперів.

- Особливості емісії цінних паперів банків.

- Особливості емісії цінних паперів підприємств.

- Порядок випуску та погашення облігацій підприємств, акціонерних товариств.

- Порядок випуску та погашення облігацій місцевої позики (внутрішньої та зовнішньої).

- Порядок випуску та погашення облігацій державної позики (внутрішньої КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ. та зовнішньої).

- Порядок випуску та погашення банківських облігацій.

- Поняття та порядок випуску єврооблігацій.

- Конвертація облігацій.

- Особливості емісії та реєстрації випуску цільових облігацій.

- Казначейські зобов'язання України. Відмінність від облігацій.

- Випуск, обіг та погашення казначейських зобов'язань.

- Ощадні (депозитні) сертифікати: поняття, підстава випуску, реквізити, особливості обігу.

- Історичні етапи походження векселя за межами України.- Історія вексельного обігу на території України.

- Загальна характеристика векселя. Ознаки векселя.

- Вексельна правоздатність за чинним законодавством України.

- Реквізити векселя. Оригінал та копії переказного векселя.

- Випуск і обіг простих векселів.

- Випуск і обіг переказних векселів.

- Вексельні застереження та вексельні вказівки.

- Строк платежу за векселем. Платіж.

- Аваль векселя.

- Індосамент векселя. Види індосаменту КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ.. Цесія векселя.

- Акцепт переказного векселя.

- Протест векселя. Види протесту.

- Цивільні правочини з векселем.

- Банківські операції з векселем.

- Казначейський вексель.

- Податкові векселя.

- Банківський вексель.

- Загальна характеристика іпотечних цінних паперів. Випуск та обіг іпотечних цінних паперів.

- Іпотечні цінні папери як інструмент сек'юритизації іпотечних активів. Способи передачі прав за іпотечними цінними паперами.

- Заставна: поняття, форма і зміст, порядок передачі, реалізація прав за заставною.

- Використання заставної для рефінансування.

- Іпотечна облігація: поняття, порядок емісії, обіг та погашення. Види іпотечних облігацій.

- Іпотечний сертифікат: поняття, форма і зміст, порядок емісії, обіг та погашення.

- Види іпотечних сертифікатів. Відмінність від іпотечних облігацій.

- Поняття та загальна КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ. характеристика фонду операцій з нерухомістю.

- Характеристика сертифіката фонду операцій з нерухомістю (сертифіката ФОН): поняття, форма і зміст, порядок емісії, обіг та погашення.

- Поняття і основні види похідних інструментів. Види деривативів.

- Форвардні контракти: поняття, форма і реквізити. Види форвардних контрактів.

- Ф'ючерсні контракти: поняття, основні властивості, зміст, призначення, порядок оформлення та реалізації.

- Відмінність ф'ючерсних контрактів від форвардних. Види ф'ючерсів.

- Опціони: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації.

- Класифікація опціонів. Опційний ф'ючерс.

- Свопи: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації.

- Види свопів. Договори «своп».

- Варанти: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації. Види варантів.

- Характеристика КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ. стрипів та депозитарних розписок.

- Маржа: поняття та види.

- Поняття та характеристика фондових індексів. Ставка ІЛВОК.

- Ринок цінних паперів: поняття, функції, види, складові частини (сегменти).

- Інфраструктура та інструменти фондового ринку.

- Органи державного регулювання ринку цінних паперів.

- Саморегулівні організації на ринку цінних паперів.

- Фондова біржа: поняття, сутність, функції. Класифікація фондових бірж.

- Порядок створення, ліцензування, реорганізації та ліквідації фондової біржі.

- Види операцій на ринку цінних паперів України.

- Професійна діяльність на ринку цінних паперів: поняття, види, порядок ліцензування.

- Поняття учасників ринку цінних паперів. Класифікація учасників ринку цінних паперів.

- Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

- Відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів.

- Продавець на КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ. ринку цінних паперів: емітент і власник цінних паперів.

- Поняття про інвесторів на ринку цінних паперів. Класифікація інвесторів.

- Правовий статус колективних (інституціональних) інвесторів на ринку цінних паперів. '

- Комерційні банки та їх роль на ринку цінних паперів. Кастодіальна діяльність банків.

- Посередники на ринку цінних паперів: фінансові посередники та професіонали фондового ринку: задачі, функції та умови роботи на ринку цінних паперів.

- Задачі і функції Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

- Правовий статус організаторів торгівлі цінними паперами.

- Торгово-інформаційні системи. Інтернет-трейдінг.

- Основні види операцій, закріплені за держателем реєстру. Трансферт-агенти та їх взаємозв'язок з держателем реєстру.

- Правовий статус розрахунково КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ.-клірингових компаній на ринку цінних паперів.

- Поняття про депозитарну та околодепозитарну діяльність. Задачі, функції та види операцій депозитаріїв.

- Емісія цінних паперів: поняття, мета, основні етапи. Класифікація емісії.

Недобросовісна емісія.

Зловживання у процесі емісії цінних паперів. 107.Зміна порядку емісії цінних паперів

Особливості випуску (видачі) неемісійних цінних паперів.

Характеристика учасників емісійного процесу: емітента, депозитарія, андерайтера, клірингової організації, реєстраторів.

Поняття про обіг цінних паперів. Форми обігу.

Особливості первинного та вторинного обігу цінних паперів.

Облікова система та її роль в обігу цінних паперів

Особливості емісії цінних паперів банків.

Особливості емісії цінних паперів підприємств.

Особливості емісії корпоративних цінних паперів.

Особливості емісії державних цінних паперів.

Особливості КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ. емісії муніципальних цінних паперів.


documentatelmtl.html
documentateludt.html
documentatembob.html
documentatemiyj.html
documentatemqir.html
Документ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ.